2.3 Hoe moet ik betalen?

De facturering vind plaats via nota, die thuis wordt gestuurd.

Gaarne deze nota voldoen binnen 30 dagen.

Is deze binnen 30 dagen niet voldaan, krijgt men een herinnering nota toegestuurd.

Als er na de herinnering nog niet is betaald dan krijgt men de doorberekende kosten van een aangetekende in gebreke stelling nota thuis. Wordt er dan na 1 week nog niet voldaan dan  zijn we als vereniging genoodzaakt het KNHS hiervan op de hoogte te moeten stellen, deze gaan dan een incasso in schakelen en nemen dan verder alles over.

Bij eventuele problemen rondom betaling cq nota  kan men contact opnemen met onze penningmeester Marie Louise Franken.

Posted in: 2. Financieel