FAQ

1. Lidmaatschap

1.1 Wanneer kan ik lid worden van de Rodeo Ruiters Rucphen?

De minimumleeftijd voor leden van de ponyclub bedraagt 6 jaar. Uitzonderingen hierop kunnen eventueel worden geaccepteerd na overleg met het bestuur en de commandante. Je kunt lid van ponyclub blijven t/m het jaar dat je 18 jaar wordt, daarna kun je overstappen naar paardenafdeling binnen de Rodeo Ruiters Rucphen. Tevens heeft onze vereniging ook een Menvereniging die is aangesloten bij het KNHS.

Als lid van de Rodeo Ruiters Rucphen is het niet verplicht om deel te nemen aan wedstrijden. Als lid kun je ook kiezen om enkel aan clubactiviteiten deel te nemen. Voorbeelden zijn de ponyclubavond, strandrit, ponykamp etc.

Als je interesse hebt om bij de Rodeo Ruiters Rucphen te komen, mag je met je pony of paard de eerste drie keer gratis mee rijden op de clubavond om de sfeer te proeven en te kijken of je het leuk vindt.

Nieuwe leden die van een andere club komen dienen hun financiën bij deze club te hebben afgehandeld alvorens ze bij ons als lid ingeschreven kunnen worden.

Bij problemen hierover beslist het bestuur.

1.2 Bij wie moet ik mij aanmelden om lid te worden en welke gegevens moet ik doorgeven?

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij onze penningmeester. mlfranken71@gmail.com Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig :

Achternaam,

Voorletters en roepnaam,

Geboortedatum,

Geslacht,

Adres en telefoonnummer,

Eerste of volgend gezinslid,

E-mailadres,

Naam van pony of paard en evt. grootte en klasse,

Lid van ponyclub of rijvereniging.

1.3 Hoe moet ik mijn combinatie/lidmaatschap afmelden?

Als je jezelf  als combinatie wil afmelden voor het nieuwe jaar dan MOET dit vóór 20 november gebeurd zijn omdat de KNHS deze kosten ook vooraf aan de Rodeo Ruiters Rucphen in rekening brengt. Afmelden uitsluitend per mail naar mlfranken71@gmail.com gedaan worden, onder vermelding van persoonsnummer.

Als je jezelf als lid  bij de vereniging wil afmelden, dan dient dit schriftelijk of per mail te gebeuren bij onze penningmeester, met je  gegevens erbij. Als aan alle financiële verplichtingen voldaan zijn, dan krijg je van onze penningmeester een vrijwaring waarna je officieel als lid bij onze vereniging bent uitgeschreven.

2. Financieel

2.1 Wat zijn de kosten om lid te worden van de Rodeo Ruiters Rucphen?

De contributie van onze vereniging voor het eerste gezinslid bedraagt in 2019 €85,00 per jaar en loopt van januari tot en met december. Dit is inclusief de afdracht naar het KNHS en aan de Kring West-Brabant en  de wekelijkse bakhuur op vrijdagavond. In de jaarvergadering 2019 is besproken om de contributie voor 2020 te verhogen naar €95,00 per jaar.

Contributie voor een volgend gezinslid bedraagt in 2019 €70,00 per jaar. Vanaf 2020 wordt dit €80,00 per jaar.

De contributie aan de Rodeo Ruiters Rucphen voor het nieuwe jaar, wordt vooraf aan de leden gefactureerd in de maand oktober.

2.2 Welke overige kosten heb ik als lid als ik wedstrijd wil rijden buiten de contributie?

Geldig paspoort van paard of pony: Dit is voor alle paarden en pony’s verplicht en hoort bij eventuele verkoop van  altijd bij het paard of de pony te blijven. Het kan op ieder moment door officials worden opgevraagd.

Registratiekosten voor paarden en pony’s die willen deelnemen aan wedstrijden en waarvoor nog nooit een startpas is aangevraagd brengt de KNHS éénmalig een bedrag in rekening. Voor de pony’s is dit ca € 18,00 en voor paarden ca. €25,25. Deze registratie kosten worden dan doorberekend aan onze leden nadat de eerste startpas is aangevraagd .

Startpas: Dit is een jaarlijks terugkerend bedrag, welke berekend wordt door de KNHS. Voor de pony’s is dit €90,00 en voor de paarden is dit € 114,75. Dit zijn de kosten voor een startpas die 12 maanden geldig is, onafhankelijk van het moment waarop deze aangevraagd wordt. De startpas wordt rechtstreeks door de KNHS naar de ruiter gefactureerd. Er zijn variaties op deze startpassen. Benieuwd naar de overige mogelijkheden voor deze startpassen? Klik dan hier.

Inschrijfgeld: Om op wedstrijden te kunnen starten is inschrijfgeld verschuldigd aan de organiserende vereniging.

Ponykamp: Deze kosten worden doorberekend aan de deelnemers van ponykamp. Als vereniging streven we ernaar dat deze kosten beperkt  blijven, zodat het voor iedereen mogelijk is om mee te gaan op ponykamp.

Deelname aan de clubavonden op vrijdagavond is voor alle leden vrij toegankelijk. Dit is inbegrepen bij de contributie.

2.3 Hoe moet ik betalen?

De facturering vind plaats via nota, die thuis wordt gestuurd.

Gaarne deze nota voldoen binnen 30 dagen.

Is deze binnen 30 dagen niet voldaan, krijgt men een herinnering nota toegestuurd.

Als er na de herinnering nog niet is betaald dan krijgt men de doorberekende kosten van een aangetekende in gebreke stelling nota thuis. Wordt er dan na 1 week nog niet voldaan dan  zijn we als vereniging genoodzaakt het KNHS hiervan op de hoogte te moeten stellen, deze gaan dan een incasso in schakelen en nemen dan verder alles over.

Bij eventuele problemen rondom betaling cq nota  kan men contact opnemen met onze penningmeester Marie Louise Franken.

3. Reglement

3.1 Zijn er huisregels bij de Rodeo Ruiters Rucphen?

Ja, om de rijlessen op de vrijdagavond soepel te laten verlopen zijn er voor de hand liggende regels en afspraken:

 1. Zorg dat je op tijd voor je les bent, zodat we op de afgesproken tijden kunnen starten met de les.
 2. Ouders die hun kind geholpen hebben met opzadelen, verlaten de bak als hun kind gereed is voor de les, zodat er meteen rustig gestart kan worden
 3. De deur blijft dan ook de gehele les gesloten, alleen de kinderen voor de les zijn aanwezig in de bak.
 4. Tijdens en na de clubavonden hebben we een vriendelijk verzoek aan onze leden/ouders om het poep van de paarden zowel in de rij bak als op het parkeer terrein op te ruimen in daarvoor bestemde kruiwagen.

3.2 Wat verwacht het bestuur van hun leden en ouders/verzorgers naar de vereniging toe?

Het bestuur verwacht van de leden en ouders dat ze inspraak hebben en ideeën en suggesties naar voren brengen. We verwachten dat men meehelpt waar mogelijk is bij het organiseren van evenementen en activiteiten. Ook deelnemen aan werkgroepen wordt zeer op prijs gesteld, vooral bij de organisatie van onze jaarlijkse wedstrijd.

Onze wedstrijden kunnen niet georganiseerd worden zonder sponsors. We verwachten dat alle ouders/ kinderen hier een actieve rol inspelen om op zoek te gaan naar sponsors.

4. Wedstrijden

4.1 Waar kan jezelf aan en afmelden voor een wedstrijd?

Bij de desbetreffende vereniging waar je je hebt opgegeven . Wanneer je jezelf niet afmeldt, kan de organiserende vereniging de KNHS hiervan op de hoogte stellen en zij kunnen je een boete opleggen.

LET OP: Na sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld te allen tijden verschuldigd conform artikel 36 van het wedstrijdreglement. Dus wanneer je jezelf afmeldt na sluitingsdatum, dan moet je het inschrijfgeld toch betalen. De sluitingsdatums van de wedstrijden zijn te zien in het vraagprogramma  (Hou dit dus goed in de gaten).

4.2 Moet ik inschrijfgeld betalen?

Als je wilt meedoen aan een wedstrijd dien je jezelf in te schrijven en die je zelf je inschrijfgeld te betalen zoals in het vraagprogramma staat aangegeven. Inschrijven kan via mijnknhs.nl, startlijsten.nl, concours.nl en inschrijfsysteem.nl. De manier van inschrijven wordt bepaald door de organiserende vereniging. De betaalmethode kan variëren van contant of per bank, dit staat in het vraagprogramma vermeld. In het vraagprogramma staat ook een bankrekeningnummer vermeld waar het inschrijfgeld naar toe moet. Let er bij de betaling op, dat je je naam en rubriek vermeldt, zodat ze weten van wie het geld afkomstig is.

4.3 Waar moet ik wijzigingen voor een wedstrijd door geven?

Aan desbetreffende vereniging waar je jezelf hebt ingeschreven.

4.4 Wat is een vraagprogramma?

Een vraagprogramma is een soort uitnodiging voor een wedstrijd. Hierop staat alle informatie over de wedstrijd: zoals de datum, sluitingsdatum inschrijving, welke disciplines er worden verreden, hoogte inschrijfgeld, mogelijkheid tot het rijden van 2 proeven, mogelijkheid tot springen van 2 parcoursen ( klassiek / progressief / twee fasen).

4.5 Waar kan je vraagprogramma ’s en na inschrijving je startlijst vinden?

Alle wedstrijden die georganiseerd worden via de KNHS staan op de wedstrijdkalender van de KNHS site, concours.nl, inschrijfsysteem.nl en startlijsten.nl

4.6 Waar kan ik standen raadplegen?

Via www.knhs.nl kan je, bij mijn KNHS na inloggen, de standen bekijken van de behaalde winstpunten.

LET OP: Wanneer er onrechtmatig wordt gestart in een rubriek, zal de KNHS de ruiter hiervan op de hoogte stellen door middel van een waarschuwing. Bij de 2e keer starten in een verkeerde rubriek wordt er een boete opgelegd. Het bijhouden van de winstpunten en klassering is voor verantwoordelijkheid van de leden zelf !!

4.7 Wat kun je doen als je in de prijzen valt met de wedstrijden?

Dit kun je doorgeven als je prijs hebt gereden.
Als je op een wedstrijd prijs hebt gereden, wordt dit vermeld in het weekblad “de Rucphense Bode”.
Dit moet je per app doorgeven aan Joyce Martens.

Dit moet gebeuren vóór zondag 20:00 uur, dan wordt het op donderdag vermeld in de Rucphense Bode. Vergeet niet je naam, categorie, klasse, de klassering met punten en de naam van je pony / paard erbij te vermelden.

4.8 Wedstrijd tenue: Hoe is dit geregeld bij de Rodeo Ruiters Rucphen?

De Rodeo Ruiters Rucphen heeft geen standaard clubtenue, maar de voorkeur gaat uit naar een donkerblauw wedstrijdjasje.
Bij interesse wordt er een clubsjabrak (wit sjabrak met RRR-opdruk) beschikbaar gesteld. Deze kan opgevraagd worden bij Marie-Louise Franken via mlfranken71@gmail.com.

Deze sjabrak krijgt men in bruikleen en blijft eigendom van de club.

Voor het viertal wordt er ook een mooi wedstrijdtenue beschikbaar gesteld bestaande uit rijjasje, cap, plastron, sjabrak en oornetjes.

5. Startpas

5.1 Wat is een startpas? Wat zijn de kosten van een startpas?

Met een startpas kan men deelnemen aan officiële wedstrijden. Het grote voordeel van de startpas is dat er onbeperkt mee kan worden deelgenomen aan wedstrijden.  Daarnaast kan er met de startpas aan meerdere disciplines worden deelgenomen, namelijk dressuur, springen, eventing en endurance. Voor mennen, aangespannen sport, endurance en reining is er een discipline gebonden startpas. De startpas is combinatiegebonden.

Er zijn verschillende variaties van startpassen. Klik hier.

Voor het aanvragen van een startpas heb je een kopie van de volgende documenten nodig:

 • Uit het paardenpaspoort de pagina waarop:
 • de stamboeknaam,
 • het levensnummer,
 • het transponder- of DNA-nummer,
 • geboortedatum,
 • de evt. gegevens van de vader en moeder van de pony/het paard zijn geregistreerd
 • (doorgaans is dit de eerste pagina van het paardenpaspoort ).
 • De pagina waarop de kenmerken (aftekeningen ) van de pony / het paard zijn geregistreerd
 • Alleen bij aanvraag startpas pony’s de pagina waarop de metingen door de KNHS-ponymeter zijn geregistreerd.
 • Als een hengst gecastreerd is nadat het paspoort is afgegeven, ook de pagina waarop deze aantekening staat.

Deze kopieën afgeven/door mailen bij het wedstrijdsecretariaat van de vereniging:

Paarden:

Margo Schrauwen

Pony’s:

Daniëlle van de Casteel

Mennen:

Margo Schrauwen

De gegevens kunnen ook gescand en door gemaild worden naar bovenstaande e-mailadressen.

Margo  en Daniëlle zorgen voor het aanvragen hiervan.

5.2 Bij wie moet ik een startpas aanvragen?

Aanvraag startpas Paarden:

Margo Schrauwen

Aanvraag startpas Pony’s

Danielle van de Casteel

Aanvraag startpas Mennen

Margo Schrauwen

6. Clubavonden

6.1 Wat is de clubavond en wanneer vindt deze plaats?

De clubavond is een avond waarbij zowel de pony als paardenleden de mogelijkheid hebben om onder begeleiding van een instructrice te trainen. Deze vinden plaats op de onderstaande dagen en tijden:

1e vrijdag van de maand springen:
1e groep van 19:00 tot en met 20:00 uur
2e groep van 20:00 uur t/m 21.00 uur

Vooraf dien je op vrijdag voor 16:00 uur aan te geven of je komt springen zodat de instructrice de indeling kan maken afhankelijk van ervaring, aantal deelnemers en pony’s.
Daarnaast willen wij aan onze ouders van onze leden vragen om te assisteren met het helpen opzetten en opruimen van het springmateriaal.

2e, 3e en 4e vrijdag van de maand dressuur:
1e groep van 19:00 tot en met 20:00 uur
2e groep van 20:00 uur t/m 21.00 uur

Vooraf dien je op vrijdag voor 16:00 uur aan te geven of je komt dressuren zodat de instructrice de indeling kan maken afhankelijk van ervaring, aantal deelnemers en pony’s.

7. Praktisch

7.1 Hoe gaat de club om met de privacygegevens?

Bij de aanmelding van je lidmaatschap ontvang je een formulier die je dient te ondertekenen. Hiermee geef je toestemming tot het publiceren van beeldmateriaal op website en social media.

7.2 Moet mijn pony/paard ingeent zijn?

Het is vanzelfsprekend dat alle paarden en pony’s gezond dienen te zijn en correct te zijn ingeënt.

7.3 Kan ik mij opgeven voor afdelingsdressuur?

Als je graag wil deel nemen aan een 4 of 6 tal afdelingsdressuur zowel bij de Pony’s als bij de Paarden kun je dit aan Manon kenbaar maken.

Voor het viertal wordt er ook een mooi wedstrijdtenue beschikbaar gesteld bestaande uit rijjasje, cap, plastron, sjabrak en oornetjes.